شرایط گارانتی

۱- ضمانت نامه بدون هولوگرام فاقد اعتبار است.

۲- دستگاه های دارای گارانتی هستند که دارای برگ ضمانت نامه باشند. بدیهی است جهت استفاده از خدمات گارانتی ارایه برگ ضمانت نامه ضروری است.

۳- مدت زمان گارانتی ال اس (LS) 2 سال میباشد.

۴- ضمانت نامه در شرایط زیر قابل اجرا نیست:

الف : صدمات و ضایعات ناشی از ضربه ، سقوط ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، آتش و حرارت زیاد ، گرد و غبار شدید ، نوسانات برق ، رعد و برق و حوادث طبیعی

ب : استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه

ج : دستگاه هایی که دستکاری شده توسط اشخاصی به جز نمایندگان به فاقد گارانتی میباشد .

د : هر نوع دستکاری ، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام ، مشخصات دستگاه یا آسیب برگ ضمانت نامه فاقد گارانتی میباشد.

مشتریان محترم در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانند با مرکز تماس (ال اس شاپ) ارتباط برقرار نمایند:

Tel: 045 33610049

Email: info@LsShop.ir